Díky bojovníku
autor: kolektiv autorů

K sedmdesátinám soudruha St.K.Neumanna vyšel v r.1945 sborník oslavných zdravic Dík bojovníku, kde naši básníci, kritici a jiní umělci ukazují, co pro ně soudruh S.K.Neumann znamenal.Šli jsme za ním v šiku
pod prapory zdrané
Díky bojovníku
první partyzáne

(F.Halas)

St.K.Neumann uměl dávat do služeb velikého boje nejen sílu svého verše, ale i sílu vědecké argumentace a politické jasnosti. St.K.Neumann dříve než druzí pochopil historický smysl a geniální cílevědomost Stalinovy politiky a s neobyčejným porozuměním i zápalem se chápal její propagace.
(Václav Kopecký)
"Revoluce není výlet - soudružky, učte se střílet!"
Zhurta křikl do mých snů o novém lidstvu v prvních letech první republiky.
Kdo jiný než pták bouřlivák - St.K.Neumann.
... Tak se stalo, drahý básníku, že Tvá setba vzešla!
Jsou to rudé vojačky v československé armádě!
... Čti se mnou, drahý básníku - čti: že 42 děvčat se přihlásilo z republiky, naučily se obsluhovat své zenitky, 45 německých letadel útočilo na jejich pozice, s kopců byly ostřelovány tanky a kulomety, a dcerky všecko vydržely, tři letadla sestřelily, a to je událost jen jednoho boje. Kolik jich ještě následovalo!


Tvoje setba, drahý básníku!

(Luisa Landová-Štychová)

Dík šílenému listování
ve smolné knize stolisté,
že přehlédli Vás při tmě vraní,
že žijete a že tu jste!

Dík víčkům, jimiž v jisté chvíli
oslepl netvor okatý
a, lidožroutskou slastí zpitý,
nevyhlédl vás pro katy!

(Vladimír Holan)


Náš starý kapitáne, plný čestných jizev, buď zdráv!
(P. Jilemnický)
Telegrafní dráty a transmise strojů, zastavte, alespoň na okamžik, svůj bzukot: váš poeta má sedmdesáté narozeniny!
Poeta a rytíř.
Který nikdy nezradil sám sebe (oh, jaké je to olbřímí slovo v Čechách!), neodložil své brnění. A který nikdy nedopustil, aby je někdo leštil, obdivoval. Každého jsi odmrštil...
Pionýre volného verše...
Sladký kvase nahoty. A rouboval jsi slova, omilostněná, abys zlatohávem jejich květů na věky ozdobil rudé prapory...
A do kolika hříšných tenat okřídleného Erota byl jsi polapen, aby sis nejvášnivěji a navždycky zamiloval světici : Sovětskou Rus.
A ta byla tvou Mínou, Beatricí.

(Karel Konrád)

atd. (básníci se předhánějí v metaforách...takové klání). :-)


Dále v řadě: Dikobrazím ostnem
Předchozí hit: Dělníkova bota