Chvála komunismu
autor: Bertold Brecht
vydal: Havířská pravda, závodní noviny Dolu Čs. armády, nositele Řádu práce, Karviná 2, 1961

Co vlastně mluví proti komunismu?
Vždyť je rozumný, srozumitelný. A snadný.
Nejsi přece kořistník, můžeš jej pochopit.
Chce jen tvé dobro. Jdi, informuj se o něm.
Jen hlupák jej nazývá hloupým, jen špinavec mluví o špíně.
Je proti špinavosti a proti hlupství.
Jen kořistník říká, že je to zločin,
ale my víme:
Znamená konec všem zločinům.
Není to šílenství, ale konec všech šílenství.
Není to hádanka, ale řešení.
Je to ta prostá věc,
co těžce se dělá.


Dále v řadě: Co odpovíš?
Předchozí hit: Chceme mír!