Červená šatka
autor: Ctibor Štítnický
vydal: Slová z ocele, k oslavám Slovenského národného povstania – Bratislava, Práca, 1948

Kolchozy, stepi, šíra ruská zem
vo tvojej reči planú ako šatka,
ktorú ti okolo krku uviažem,
súdružka Katka.

Zázračne vyvrel z tejto zeme sen,
prelomil víchor zatvorené vrátka.
Tú volnosť všetkým ľuďom roznesiem,
súdružka Katka.

Zaseknúť zuby, zaťať päste, viem,
ťažká je cesta, ale je už krátka,
Hej, za lepší život bojujem,
súdružka Katka.

Stalingrad, Moskva, veľká ruská zem,
v slovenských horách partizánska chatka:
dnes tieto svety k sebe priviažem,
súdružka Katka.


Dále v řadě: Chceme mír!
Předchozí hit: Černé děti