Zpěv svobody
Hudba: J. Seidel
text: J. Hora

sloka 1:
To jsem já, já svoboda mladá
v červený květ rozkvetlá,
to jsem já z děsu dýmavých měst,
z děsu bídy vyrostlá.

refren:
|:To jsem já, svoboda mladá,
v červený květ rozkvetlá.:|

sloka 2:
Továren jsem vířivá píseň
továren, v nichž budou tkát
za dnů, jež nevědí co tíseň,
vaše štěstí i váš šat.

Žlutá pláň jsem zvlněných klasů
hospodáři nade mnou
v praskot zrání v podzemí hlasů
slyšet píseň tajemnou.

Zpívej rudý, nezmarný zpěv,
čas tak odvážně letí,
dejte vše, mozek, ramena, krev,
pro své moudřejší děti.

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Předchozí hit: Zpátky ni krok