Zpátky ni krok
Hudba: J. Stanislav
text: Rambousková-Nejedlý

sloka 1:
Pojď, národe, věrný národe,
s presidentem Gottwaldem
on nás vede stále výš a výš
skutečnost už není snem.
Kdos vítězně s ním bojoval
mu stůj po boku bok.
Již vzhůru, vzhůru soudruzi a zpátky ni krok.

sloka 2:
Teď národe, dělný národe
k slavné budoucnosti jdem,
za svým presidentem dál a dál,
svého cíle dosáhnem.
Kdo v práci vlast chceš budovat,
vždy stůj po boku bok.
Již vzhůru, vzhůru soudruzi a zpátky ni krok.

sloka 3:
Dnes národe, slavný národe,
pevnou víru v stranu měj,
svému presidentu věrnost svou
navždy pevně přísahej.
Kam vedl nás tam dospějem,
ať jásá marně sok,
Již vzhůru, vzhůru soudruzi a zpátky ni krok.

Obrázek gif
Midi
mp3
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Zpěv svobody
Předchozí hit: Zítra se bude tančit všude