Vězeňská

Zapějme si píseň bratři
jako volným mužům patří,
třeba v žaláři byli spoutaní!
|: V mužné písni, v mužném slově
nemá žalář vadit tobě
i kdyby tě trápili. :|

Hola hoši na palubu
třeba pluli jsme v záhubu
prapor náš neutone, nikdy ne!
|: I kdybychom padli všici
vstanou noví bojovníci,
prapor rudý zavlaje. :|

Zavlaje nám nad hlavami
jako rudá záře ranní,
zvěstujíc nám nový den, pomsty den!
|: Pročež, bratři, nemeškejme,
za svobodu život dejme,
tak lid blaha dojde jen. :|

Autor textu je neznámý (některé prameny uvádějí novináře Norberta Zoulu)

Ve svém blogu upozornil Jiří Buzický, že hudba k této vlastenecké písni, kterou si zpívali vlastenci na přelomu 19. a 20. století, byla převzata z vojenského pochodu hrdinného Evžena Savojského, známého jako prínc Eugen.

Zde je oslavná píseň na prince Eugena

Zde je pochod

Uvádí se, že píseň zkomponoval Andreas Leonhardt, další verzi upravil v roce 1865 Josef Strauss (op.186)

zdroj Sv. Sidonie


Dále v řadě: Vojín Štístko
Předchozí hit: Věřte nám