Radost zemědělce
text: J. Hilčr

Pomohl jsem pšence, aby pro mír zrála,
|:vyšel mezi žence do úrodných dálav.:|

Chtělo se mi říci, že je země moje,
|:že jsme pány svého bohatého pole:|

Zazněte mé písně, ty hrdinná sloko,
|: k slunci rozlétli se orli převysoko :|

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Rozkvetlý den
Předchozí hit: Proletářský pochod