Pochod rudých námořníků

sloka 1 Tmy vláda je svržena,
zář rudá zalila
povodeň dělnických mas,
jen dál rudí námořníci,
přiložte pušky k líci,
ať zahřmí revoluce hlas.

refren
|:Hali hola, od lodi k lodi
od fafriky k fabrice jdem,
a s otroky ruku v ruce
prapory revoluce po celé zemi rozvinem.:|

sloka 2
Jdem kladiva se srpy
zžhavená hvězdami
roznésti dále do světa.
Tam pěst rudých námořníků
hlas nových průkopníků
tyranů světa rozmetá.

refren

sloka 3
Až ve vlnách západu
zvedne se k odboji
tisíce Potěmkinů
pak rudí námořníci
dělníci s průkopníky
rozdrtí vládu tyranů

refren

Obrázek gif
Midi
mp3
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Pochod SNB
Předchozí hit: Pochod Leninské výzvy