Pochod Leninské výzvy

My dělníci k slávě kladiva a srpu
zvedáme paže s přísahou na retu,
my svobodu si sami vybojujem,
dnem nocí vítěznou zbraň kujem.

Soudruhu, heslem naším - zhyň kapitál!
Hlas výzvy leninské slyš, hle, čas nastal!
|: Teď kletbu bídy, jho otroctví
odhoď a bojem chystej vítězství! :|


Dále v řadě: Pochod rudých námořníků
Předchozí hit: Pochod kosmonautů