Pochod kosmonautů
Hudba: S. Zaslavskij
text: J. Aplt

Vzhůru teď a vpřed
rampa už je připravena!
Vostok už se chvěje.
Vzhůru teď a vpřed!
Ať jsi hoden svého jména,
lid ti úspěch přeje!

To kosmonauti jsou!
A žasne okolí,
kosmonauti jdou
mocná orlí křídla,
zraky sokolí!

A výška volá i světy vzdálené,
kdo dálky zdolá pro štěstí země své?
Jde kosmonaut a všechny hvězdy mléčné dráhy zná,
v něm září věčná síla lidu vítězná.

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Pochod Leninské výzvy
Předchozí hit: Pochod Klementa Gottwalda