Pochod jednotné dělnické fronty
Hudba: František Kubr
text: Vít Nejedlý

Chcem vzbudit stroje,
které dřímou.
chcem zapnout je na večný spěch,
a s nimi v tempu práce zpívat
dělníci kontinentů všech!

refren
Hoj, druzi moji, nastupujem,
za naše práva zní náš zpěv,
my každou oběť, přineseme,
život štěstí, svoji krev.

Nad námi prapor nových řádů,
přes pevniny a moře vlá,
do jedné fronty milionů
armáda práce svolává.

refren

Jsme nových věků nové mládí,
my osodů jsme tvůrci svých,
chcem, aby země kvetla písní,
zněl dělníků veselý smích.

refren

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Pochod Klementa Gottwalda
Předchozí hit: Pochod pohraniční stráže