Píseň práce
Hudba: J. Scheu
text: J. Zapf
překlad: F. Hlaváček

sloka 1
Ó, zazni písni vznešená,
o práci která vrozena
přírodou lidstvu jest.
Vše, čeho člověk užívá,
z šlechetné práce vyplývá.
Buď práci čest,
buď práci čest. (Ta čest.)

sloka 2
Ta práce, matka pokroku
a s ní armáda otroků
jde hájit svoji čest
Zásada naše na světě
po šťastném boji rozkvete.
Buď práci čest,
buď práci čest. (Ta čest.)

Obrázek gif
Midi
mp3
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Pochod pohraniční stráže
Předchozí hit: Píseň o Stalinovi