Píseň o Stalinovi
Hudba: M. Blantěr
text: A. Surkov
překlad: Josef Urban

sloka 1
Po vlasti, kam oko jen se dívá,
v denní práci nebo v boji zlém,
národ píseň radostnou si zpívá
o příteli velkém otci svém.

refren
Stalin naše bojová je sláva,
Stalin mládež vedl, jí vždy přál,
|: s písní svou jež vítězství mu dává,
národ náš za Stalinem jde dál,:|

sloka 2
Slunnou plání jasným, světlým hájem
země naše sovětská se zdá,
pole pravým stalinským je rájem,
hojnou žeň vždy kolchozníku dá.

refren

sloka 3
Krásněji než jarní zoře svítá,
usmívat se mládež naše zná.
Stalinův ji úsměv všude vítá,
pravou radost život náš ji dá.

refren

Narostla nám svělá mocná křídla,
směle vpřed z nás každý může jít.
V zemi naší hojnosti jsou zřídla,
k její slávě písně budou znít.

refren

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Píseň práce
Předchozí hit: Píseň o setkání