Píseň o Leninovi
Hudba: V. Šafrannikov
text: K. Altajskij
překlad: J. Holečková

sloka 1:
Nezemřel, živ je náš Lenin je s námi,
u Kremlu rodněhoon klidně spí.
|:Stříbrných jedlí průvod ho chrání,
hvězdy tam na stráži spí.:|

sloka 2:
Sejem a sklízíme, tavíme kovy,
Jak tys to dokázal nám v díle svěm.
|:Jak jarním sluncem, tak tvými slovy
ruská je prohřátá zem.:|

sloka 3:
Za ruskou zem. šťastnou budoucnost svoji
šel na smrt odvážně náš národ sám
|:Záštitou jistou v nesmírněm boji
rudý Tvůj prapor byl nám:|

sloka 4:
Národa láskou je živ Lenin nově,
nám cestu osvítil kam máme jít.
|:V stalinskěm díle v stalinskěm slově
na věčný čas má nám žít.:|

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Píseň o setkání
Předchozí hit: Píseň mladých brigádníků