Píseň brigád mládeže
Hudba: Alois Palouček
text: Jan Procházka

V brigádách mládeže do bojů jdeme,
sílu jara máme v srdcích svých.
Zloby nepřátel se nezaleknem,
druhem věrným je nám zpěv a smích.

Refrén:
Mladá směno, vlast tě volá,
ani jeden neváhej.
Po příkladu Komsomola
k slavným zítřkům prací spěj!

My na strojích pole přinutíme
klasů zlatou žeň dát národu.
Z baživ všechnu vodu vysušíme,
sklidíme bohatou úrodu.

Refrén

Kupředu, soudruzi, hrdě a směle,
vláti budou modré prapory.
Pro čest a pro slávu rodné země
skoncujme se všemi úhory!

Refrén


Dále v řadě: Píseň brigády
Předchozí hit: Pionýři, pionýři