Partyzánská

Skal a stepí, divočinou,
hladový a roztrhán,
|: s puškou v ruce, s ohněm v srdci
uhání vpřed partyzán. :|

V Ukrajině a v Povolží,
jak hejna hladových vran,
|: řádí bílých eskadrony,
jde je potřít partyzán. :|

Od Baltu s větrem o závod
až po Tichý oceán
|: rozmetá divize bílých
slavný rudý partyzán. :|

Všechna síla, štěstí, život
byl jim revolucí dán,
|: proletářům všeho světa
příkladem je partyzán. :|

Jiný překlad

Prostřed hor i údolími
směle divize šla vpřed,
|: zabrat východ vojsky svými,
zabrat bílých armád střed. :|

Vpředu prapor svítil rudý
jasnou krví čerstvých ran,
|: pluky svými prošel tudy
od Amuru partyzán. :|

Těch dob sláva známá všady
bude v lidu věčně žít,
|: partyzánů pevné řady
města útokem šly vzít. :|

Plane v mysli dnem i nocí
jako ohně majáků,
|: plamen vůle, síly,
moci partyzánských vojáků. :|

Zbity pluky atamanů,
|: jejich vůdci prchli vdál,
až tam blízko oceánu
partyzán jak vítěz stál. :|

Zdroj:Revoluční písně


Dále v řadě: Pionýři, pionýři
Předchozí hit: Naše země je dnes krásná