Nadešel čas
Hudba: Ludvík Podéšť
text: Stanislav Neumann

Nadešel čas, kdy třeba říci,
čí že je tato zem.
Nadešel čas, teď průkopníci
život si rohoddnem.
de o budoucnost republiky,
o štěstí jde nám všem.
Nadešel čas. Teď rozzvratníky
jak škodnou vyženem.

Nadešel čas, kdy třeba řady,
jednotou zocelit.
nadešel čas lidovlády,
čas bojovat, čas žít.
Nadešel čas, teď pracující,
v jednotné fronťe jdem.
Nadešel čas. Je třeba říci:
naše je tahle zem.

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Národ muzikantů
Předchozí hit: Na stráži míru