Moskva
Hudba: Dan. a DM. Pokrass
text: V. Lebeděv-Kumač
překlad: Josef Urban

1. sloka:
Jitro něžné světlo dává
v šeru starým Kremlu zdem,
V chladu rána hbitě vstává
sovětská teď všechna zem.
Ze bran letí vánky čilé,
tepny oživí již tvé,
dobré ráno město milé,
srdce krásné vlasti mé.

refren:
Ty líbezná, vždy vítězná,
tvou sílu každý v světě zná,
ty vlasti má, ty Moskvo má,
tys nejsilnější láska má.

2. sloka:
Světlem jasným den se dívá,
ulic šum jak příboj hřmí,
z oken škol to hlásky zpívá,
radost v písni dítek zní:
Řekou mocnou máj kol víří,
duní ulic dláždění,
zpěv se vůkol všude šíří,
Moskvy mé to píseň zní.

refren:

3. sloka:
Slunko jarní leskem svěžím
osviť s modré výše nás,
pomoz k mauzoleu k věžím,
radost nést a štěstí jas,
s rudých pásů planou zdáli
hesla naše vítězná,
ruku svou ať zvedne Stalin,
zdravit s úsměvem on zná.

refren:

4. sloka:
Den se končí večer sladký
čelo zchladit vánkem přál,
po přehlídce oddych krátký,
slavit svátek jdeme dál.
Dvojic mladých teď je chvíle!
Hovor davů stále zní,
v sadech dál to víří čile,
v ulicích šum večerní.

refren:

5. sloka:
Doba noční dni se blíží,
moře světel v ní se skví,
soudruhů se hloučky sblíží,
společná zas píseň zní.
Hle, jak zpívá tancem víří
všechna země sovětská,
jakou krásou jaro hýří,
jaký půvab tady má.

refren:

6. sloka:
Úsvit ranní modře zírá,
vody Moskvy mírně jdou,
nočních ptáků píseň zmírá,
parník hvízdne ozvěnou.
Orloj zazní s Kremlu bání,
hasnou hvězdy, míjí sen,
včerejší dni na shledání,
spějme vítat nový den.

refren:

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: My
Předchozí hit: Mlynář mele