Milion paží

1. sloka
Milion paží v tmách se vzpjalo,
červený kohout v střechy vlít!
Oč tisíc let nás okrádalo,
my jdeme sobě na zpět vzít.
A v cestu sviť, krvavé nebe!
Kdo trpíš, k nám se dej ha hoj!
A ohřát pojď se, koho zebe,
svět hoří v tmách! Nuž v boj! Nuž v boj!

Hoj, druzi v kraji, v městě,
svou bídu v plamen vneste!
Čím kdo's byl rab, všecko spal.
Pryč s kapitálem buržoasií,
pryč s otroctvím a tyranií!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!

2. sloka
Až všecka kola stanou v děse,
proletář v ulici se zjev!
Pak strojů pán ať zapřáhne se,
jenž tobě pil tak dlouho krev!
A práce stůj, stůj po tu dobu,
až s rukou spadnou řetězy!
Je Revoluce na pochodu
a Revoluce zvítězí!

Hoj, druzi v kraji, v městě,
svou bídu v plamen vneste!
Čím kdo's byl rab, všecko spal.
Pryč s kapitálem buržoasií,
pryč s otroctvím a tyranií!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!

3. sloka
My nechcem' bohů, ani pánů,
nechceme pouta státu znát!
My chceme dáti v slunka žáru
volnosti, právu navždy vzplát!
A třeba lid až dosud dřímá,
však tambor náš ho probudí!
Hle povstalec již prapor třímá
a píseň jeho bouře zní:

Hoj, druzi, kamarádi!
Přes hranice a řády
ruce si podejme zas!
My zničili jsme tyranii,
teď ušlapem i buržoasii!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!

4. sloka
Tož do ulic, rebelů voje!
Tož do ulic, kdo's proletář!
Dělníče, sbírej síly svoje
a vítej rudou ruskou zář!
A třeba netečné jsou davy,
to neodstraší rebela!
Teď proudy jisker žhavé lávy
již rozsévejme dokola!

Hoj, druzi v kraji, v městě,
svou bídu v plamen vneste!
Čím kdo's byl rab, všecko spal.
Pryč s kapitálem buržoasií,
pryč s otroctvím a tyranií!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za Sovdepii!

Obrázek gif
Midi
PostScript
Lylipond

Dále v řadě: Mládí
Předchozí hit: Milion